Miercuri 07 Decembrie 2022, Actualizat 5:56 pm

 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani anunță scoaterea la concurs a unor posturi de experți în cadrul activităților proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA)

antet

ANUNȚ DE SELECȚIE

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOŞANI

anunță scoaterea la concurs a unor posturi de experți în cadrul activităților proiectului

 „Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA)

Cod SMIS 2014+: 107590

 

 1. I.                   INFORMAȚII PROIECT

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, în vederea creșterii participării școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, precum și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din 10 unități de învățământ din județele Neamț, Botoșani și Harghita.

Beneficiar: Inspectoratul  Școlar Județean Neamț

Parteneri: Consiliul Județean Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Asociația Română de Literație Iași

Durata proiectului: 36 de luni

Bugetul proiectului: 7.909.693,66 lei din care asistență financiară nerambursabilă 6.848.119,11 lei

 

 1. II.                OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

 

Obiectul anunțului de selecție se referă la înființarea în cadrul echipei de implementare a Solicitantului – Inspectoratul Școlar Județean Botoşani, a unor posturi de experți în afara organigramei instituției.

Activități finanțate:

A1. Identificarea, recrutarea şi menținerea grupului țintă

A1.1. Definirea metodologiei de lucru cu grupul țintă, a criteriilor de selecție pentru diferitele categorii ale grupului țintă, a metodologiei de acordare a sprijinului financiar

A1.2. Organizarea si efectuarea selecției, menținerea grupului țintă

A1.3. Activități si campanii de identificare, recrutare si înscriere a copiilor la grădinița/scoală

A1.4. Derularea campaniilor online periodice de informare si conștientizare locala în vederea promovării principiilor de nediscriminare și pentru implicarea comunității locale în creșterea calității în educație

A1.5. Acordarea sprijinului financiar/ pachete de sprijin/materiale/stimulente pentru grupul țintă

A2. Creșterea participării la învățământul antepreșcolar

A2.1. Definirea cadrului metodologic si desfășurarea de cercuri educaționale anteprescolari

A2.2. Definirea cadrului metodologic si desfășurarea de workshop de educație parentala

A3. Creșterea participării la învățământul preșcolar

A3.1. Reabilitare/modernizare/dotare spatii

A3.2. Definirea cadrului metodologic si desfășurarea activităților de tip grădinița prietenoasa/atractiva/incluziva

A3.3. Definirea cadrului metodologic si desfășurarea de cercuri educaționale preșcolari

A3.4. Definirea cadrului metodologic si desfășurarea de workshop de educație parentala

A4. Creșterea participării la învățământul școlar

A4.1. Reabilitare/modernizare/dotare spatii

A4.2. Amenajare camera multisenzorială in cadrul unităților de învățământ speciale

A4.3. Desfășurarea activităților de tip scoală după scoală/școala de weekend

A4.4. Definirea cadrului metodologic si desfășurarea de cercuri educaționale

A4.5. Definirea cadrului metodologic si desfășurarea activități extracurriculare

A5. Desfășurarea programelor de TIP A doua șansă pentru tineri si adulți.

A5.1 Desfășurarea programelor de TIP A doua șansă pentru tineri si adulți

A6. Îmbunătățirea competentelor cadrelor didactice și ale personalului de sprijin din școlile țintă

A6.1. Elaborarea documentelor de formare (suport de curs, metodologiei de formare, inclusiv de acordare a instrumentelor de sprijin, grile de evaluare pentru acordarea burselor de performanta), inclusiv acreditare program de formare

A6.2. Organizarea si desfășurarea sesiunilor de formare

A7. Dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional

A7.1 Crearea unei rețele de parteneri in vederea dezvoltării unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional

A7.2 Dezvoltarea de parteneriate intre grădinițe, scoli, părinți si comunitate

A7.3 Dezvoltarea de parteneriate intre grădinițe, scoli publice sau private in scopul transferului de metode de învățare, schimbului de experiența, inclusiv pentru pregătirea tranziției copiilor de la un ciclu de învățământ la altul

A7.4. Dezvoltarea de parteneriate intre scoli si autorități locale si/sau angajatori locali, in scopul asigurării sustenabilității din perspectiva instituționala, financiara si/sau a responsabilității sociale

A8. Management de proiect

A9. Activități aferente cheltuielilor indirecte

 

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

 • 60 de copii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație;
 • 200 de copii cu vârsta între 3-5 ani care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație;
 • 540 de elevi care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar);
 • 200 de tineri/ adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare);
 • 260 de membri ai personalului didactic/personalului de sprijin care își vor îmbunătăți nivelul de competențe;
 • 150 de părinți/tutori ai copiilor/elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, ce vor participă la activitățile proiectului.

 

În  vederea  atingerii  rezultatelor proiectului din Cererea de finanțare, beneficiarul va selecta și contracta experți potrivit Tabelului 1.

 

Tabelul 1.  Experți  pentru asigurarea expertizei necesare realizării activităților aferente atingerii rezultatelor  proiectului

 

Nr

Crt.

(Sub)activitatea

Denumirea postului

Punct de lucru

Număr experți

Nr. ore/ lună

1.

A1.1. A1.5.

A.3.1.

A 4.1.

A 4.2.

A 7.2.

A 7.3.

A 7.4

Coordonator activitati educationale P2

 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

1

42 ore/ lună

 

2

A 3.3

Expert cercuri educationale prescolar P2 – TIC prin joc

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani

1

5 ore/lună

3

A 3.3

Expert cercuri educationale prescolar P2 – implicare sociala

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani

1

5 ore/lună

4

A 4.3.

Expert Dezvoltare Personala si Consiliere scolari P2

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani, Liceul Tenologic Bucecea, Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca

1

42 ore/ lună

5

A 4.4

Expert cercuri educationale scolare scoli speciale P2 – sport

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani

1

5 ore/lună

6

A4.4

Expert cercuri educationale scolare scoli speciale P2 – olarit&tamplarie

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani

1

5 ore/lună

7 A 3.2 Expert Educație Inovativă  preșcolar P2 – experiențe creative

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani; Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca;

Liceul Tehnologic Bucecea

1

10 ore/lună

8 A 3.2. Expert Educație Inovativă P2 – școli speciale – Mica noastră bucătărie

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani;

Școala Profesională Specială „ Ion Pillat” Dorohoi

2

5 ore/lună

9 A 4.3. Expert Educatie Scoala de Week-end P2

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani;

Școala Profesională Specială „ Ion Pillat” Dorohoi

2

32 ore/ lună

10 A 4.4 Expert cercuri educaţionale școlar P2 – Lb. engleza

Liceul Tehnologic Bucecea; Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani

2

5 ore/lună

11 A 4.4 Expert Cerc de pregătire elevi gimnaziu pentru examene naţionale P2 -  Matematică

Liceul Tehnologic Bucecea; Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani

1

5 ore/lună

12 A 5.1. Expert Cerc de pregătire elevi abilități de viață independentă P2 (Școli speciale)

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani;

Școala Profesională Specială „ Ion Pillat” Dorohoi

2

5 ore/lună

13 A 5.1. Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Limba și literatura română P2

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani

1

Conform orarului
14 A 5.1. Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Limba modernă 1P2

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani

1

Conform orarului
15 A 5.1. Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Limba modernă 2 P2

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani

1

Conform orarului
16 A 5.1. Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Matematică P2 Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani 1 Conform orarului
17 A 5.1. Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Științe P2

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului18A 5.1.Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Cultură civică/Educație antreprenorială P2

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului19A 5.1.Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Istorie P2

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului20A 5.1.Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Geografie P2

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului21A 5.1.Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Educație muzicală și Educație  plastică P2Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului22A 5.1.Expert educație – A doua șansă secundar inferior – TIC P2Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului23A 5.1.Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Cultură de specialitate și instruire practică săptămânală P2Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului24A 5.1.Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Stagii de pregătire practică P2Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului25A 5.1.Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Orientare și consiliere vocațională P2Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului26A 5.1.Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Discipline opționale P2

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului27A 5.1.Expert educație – A doua șansă primar – Limba modernă P2Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului28A 5.1.Expert educație – A doua șansă primar – TIC P2Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului29A 5.1.Expert educație – A doua șansă primar :

- Limba și literatura română +

- Matematică +

- Cunoașterea mediului +

- Științe ale naturii +

- Educație civică +

- Istorie/Geografie +

- Discipline opționaleȘcoala Gimnazială Nr. 2 Botoşani1Conform orarului

 

Conform  Ordinului MEN nr. 3920/2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea experților,  în procesul de recrutare și  selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor  de referință pentru participare, mai jos menționate.

 

 1. CONDIȚII GENERALE

 

Expertul:

a)  are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene  sau a  statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;

b)  are capacitate de exercițiu deplină;

c)  îndeplinește condițiile de studii conform cerințelor postului;

d)  are experiență în domeniu conform cerințelor postului;

e)  nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,  care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.

 

 1. IV.              TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS

 

a)      Denumire  expert: conform Tabelului 1

b)      Număr posturi vacante:  33

c)      Perioada estimată pentru derularea activității: de la semnarea contractului până  la data maximă de 13 mai 2021.

d)      d)  Descrierea  activităților:  conform fișelor de post.

e)  Descrierea  sarcinilor/atribuțiilor:  conform  fișelor de post.

 

Denumire expert

Condiții specifice – conform cerințelor fișei postului

Coordonator activități educaționale
 • Experiență în educație și formare, cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării
 • Experiență în inițierea, organizarea și coordonarea activităților educaționale
 • Experiență în monitorizarea și îndrumarea personalului care desfășoară activități educaționale în învățământul preuniversitar
 • Experiență în inițierea parteneriatelor educaționale și în organizarea activităților în cadrul parteneriatelor
 • Competențe dovedite cu documente de operare cu baze de date
 • Experiență de lucru în proiecte din fonduri europene nerambursabile
Expert cercuri educaționale preșcolar P2 – TIC prin joc
 • Studii superioare
 • Experiență specifică în lucrul cu preșcolarii, între 1 și 5 ani
 • Competențe psihopedagogice, dovedite cu documente, pentru lucrul cu preșcolarii
 • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
 • Cunoștințe de operare pe calculator, dovedite cu documente
 • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani)
Expert cercuri educationale prescolar P2 –  implicare sociala
 • Studii superioare
 • Experiență specifică în lucrul cu preșcolarii, între 1 și 5 ani
 • Competențe psihopedagogice, dovedite cu documente, pentru lucrul cu preșcolarii
 • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
 • Cunoștințe de operare pe calculator, dovedite cu documente
 • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoşani)
Expert Dezvoltare Personala si Consiliere școlară (Expert Dezvoltare Personala si Consiliere școlari) P2
 • Studii universitare
 • Experiență specifică în lucrul cu școlarii, între 1 și 5 ani
 • Competențe în domeniul consilierii și orientării școlare și profesionale, dovedite cu documente
Expert cercuri educaționale școlar P2 – scoli speciale – sport
 • Studii universitare – educație fizică
 • Experiență specifică în lucrul cu elevii cu cerințe educative speciale, între 1 și 5 ani
 • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
 • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Şcoala Profesională Specială ,,Sf. Stelian” Botoşani)
Expert cercuri educationale scolar P2- scoli speciale – olărit si tâmplărie
 • Studii universitare – educație tehnologică
 • Experiență specifică în lucrul cu elevii cu cerințe educative speciale, între 1 și 5 ani
 • Desfășurarea de activități similare
 • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
 • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Şcoala Profesională Specială ,,Sf. Stelian” Botoşani)
Expert Educație Inovativă  preșcolar P2 – experiențe creative
 • Studii superioare
 • Experiență specifică în lucrul cu preșcolarii, între 1 și 5 ani
 • Competențe psihopedagogice, dovedite cu documente, pentru lucrul cu preșcolarii
 • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
 • Cunoștințe de operare pe calculator, dovedite cu documente
 • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect
Expert Educație Inovativă P2 – școli speciale – Mica noastră bucătărie
 • Studii universitare – educație fizică
 • Experiență specifică în lucrul cu elevii cu cerințe educative speciale, între 1 și 5 ani
 • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă

Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani; Școala Profesională Specială „ Ion Pillat” Dorohoi)

Expert Educatie Scoala de Week-end P2
 • Studii universitare – educație fizică
 • Experiență specifică în lucrul cu elevii cu cerințe educative speciale, între 1 și 5 ani
 • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă

Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani; Școala Profesională Specială „ Ion Pillat” Dorohoi)

Expert cercuri educaţionale școlar P2 – Lb. engleza
 • Studii superioare – limba engleză
 • Experiență specifică în lucrul cu preșcolarii sau școlarii, între 1 și 5 ani
 • Competențe psihopedagogice, dovedite cu documente, pentru lucrul cu școlarii
 • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
 • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Liceul Tehnologic Bucecea; Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)
Expert Cerc de pregătire elevi gimnaziu pentru examene naţionale P2 -  Matematică
 • Studii universitare – matematică
 • Experiență specifică în pregătirea elevilor de gimnaziu pentru examene naționale între 1 și 5 ani.
 • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
 • Cunoștințe de operare pe calculator
  • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect
Expert Cerc de pregătire elevi abilități de viață independentă P2 (Școli speciale)
 • Studii universitare – educație fizică
 • Experiență specifică în lucrul cu elevii cu cerințe educative speciale, între 1 și 5 ani
 • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă

Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani; Școala Profesională Specială „ Ion Pillat” Dorohoi)

Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Limba și literatura română S
 • Studii superioare – limba română
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
    • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)
Expert educatie – A doua șansă secundar inferior – Limba modernă 1 S
 • Studii superioare – limba engleză
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
    • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)
Expert educatie – A doua șansă secundar inferior – Limba modernă 2 S
 • Studii superioare – limba franceză
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
    • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)
Expert educatie – A doua sansa secundar inferior – Matematică S
 • Studii superioare – matematică
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
    • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)
Expert educatie – A doua sansa secundar inferior – Științe S
 • Studii superioare – fizică/chimie/biologie
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
    • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)
Expert educatie – A doua sansa secundar inferior – Cultură civică/Educație antreprenorială S
 • Studii superioare – Istorie/Drept/Economie
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
    • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani))
Expert educatie – A doua sansa secundar inferior – Istorie S
 • Studii superioare – Istorie
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
   • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)
Expert educatie – A doua sansa secundar inferior – Geografie S
 • Studii superioare – Geografie
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
   • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)
Expert educatie – A doua sansa secundar inferior – Educație muzicală și Educație  plastică S
 • Studii superioare – Educație muzicală/Educație plastică
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
   • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)
Expert educatie – A doua sansa secundar inferior – TIC S
 • Studii superioare – Informatică, Tehnologia informației și comunicațiilor, Educație tehnologică și TIC
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
   • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)
Expert educatie – A doua sansa secundar inferior – Orientare și consiliere vocațională S
 • Studii superioare
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă ca diriginte între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
   • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)
Expert educație – A doua șansă secundar inferior – Discipline opționale S
 • Studii superioare
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare
   • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)
Expert educație – A doua șansă primar :

- Limba și literatura română

- Matematică

- Cunoașterea mediului

- Științe ale naturii

- Educație civică

- Istorie/ Geografie

- Discipline opționale

 • Studii medii Invățători-educatoare sau studii superioare Pedagogia învățământului primar și preșcolar
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)

Expert educație – A doua șansă primar – Limba modernă P2

 • Studii superioare – limba engleză/franceză
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
   • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)

Expert educație – A doua șansă primar – TIC P2

 • Studii superioare – Informatică, Tehnologia informației și comunicațiilor, Educație tehnologică și TIC
  • Cunoștințe în educație și instruire (cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a curriculumului și a formării, de predare și instruire a indivizilor și grupurilor, precum și măsurarea efectelor formării);
  • Experiență minimă specifică în învățământ între 1 și 5 ani
   • Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, telefon, copiator, fax.
   • Participare la programe de formare continuă acreditate privind strategiile de predare pentru învățarea vizibilă
   • Constituie avantaj: cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ partenere asociate în proiect (Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani)

Total posturi        33

 

 

 

f)  Cerințe/competențe necesare (fără a se limita la acestea): conform  fișelor de post

g)  Abilități:

- capacitate de lucru în echipă;

- orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;

- capacitate de analiză și sinteză;

- capacitate  organizatorică  şi  administrativă  pentru  planificarea  şi  desfășurarea întâlnirilor de lucru în echipe interdisciplinare;

- capacitatea de a organiza activități de cercetare evaluativă;

- capacitatea  de  a  organiza  activități  de  documentare  și  de  redactare  a  textului științific;

- capacitatea de a realiza documente necesare pentru buna desfășurare a proiectului;

- capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională şi europeană.

 

 1. V.                 DOSARUL DE CONCURS

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de  înscriere la concurs va conține următoarele documente:

a)      Opis, în care se înregistrează fiecare document din dosar și pagina la care acesta se regăsește în dosar – 2 exemplare semnate;

b)      Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;

c)      Declarație de disponibilitate conform modelului din Anexa 2 la anunțul de selecție.

d)      Scrisoare de intenție, semnată și datată în original;

e)      CV  format  Europass  datat  și  semnat  pe  fiecare  pagina  (CV-ul  trebuie  să conțină  obligatoriu  date  de  contact  valide  –adresa  de  e-mail  și  număr  de telefon);

f)       Copia  actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă  identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat); copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul), sau alt document care dovedește schimbarea numelui;

g)      Cazierul  judiciar  sau  o  declarație  pe  propria  răspundere  că  nu  are  antecedente  penale  (candidatul  declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente  penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);

h)      Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

i)        Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

j)        Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

k)      Alte  acte  doveditoare  privind  experiența/expertiza,  calificările  specifice aferente poziției;

 

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, precum și semnătura conducătorului instituției și ștampila instituției în care candidatul își desfășoară activitatea.

 

VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidații vor depune documentele la sediul  Inspectoratului Școlar Județean Botoşani din  Botoşani, str. Nicolae Iorga , nr. 28,  în zilele lucrătoare, între orele 8.00-16.00, până la data de 11.01.2021, inclusiv.

Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  și  cele incomplete vor fi respinse.

VII. PROBELE DE CONCURS:

a)        Proba eliminatorie: verificarea eligibilității dosarelor

Pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și să îndeplinească condițiile generale din anunțul de selecție. Lista candidaților declarați admiși/respinși este publicată la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoşani. Eventualele contestații se depun  la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoşani, conform calendarului. Rezultatele contestațiilor sunt publicate la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoşani. Candidații admiși la proba de verificare a eligibilității dosarelor vor participa la proba b.

b)        Proba de evaluare a dosarelor

Proba constă în evaluarea dosarelor și acordarea punctajelor de către Comisia de selecție.

În urma probei de evaluare a dosarului și afișarea rezultatelor parțiale, eventualele contestații vor fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoşani, la data precizată în calendarul de desfășurare al concursului.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face  prin afișare la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoşani.

Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.

Rezultatele finale ale selecției se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoşani, în termen de o zi lucrătoare de la ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins” în termen de maxim o zi lucrătoare.

Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării activității.

VIII. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI

Perioada

Activitatea

18.decembrie 2020-11 ianuarie 2021,

în intervalul 8.00 – 16.00

Depunerea dosarelor la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoşani

12 ianuarie 2021

Verificarea eligibilității dosarelor

12 ianuarie 2021, ora 16.00

Afișarea rezultatelor în urma verificării eligibilității dosarelor

13 ianuarie 2021

în intervalul 8.00- 14.00

Depunerea eventualelor contestații la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoşani

13 ianuarie 2021

în intervalul 14.00 – 16.00

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor după contestații

14-15 ianuarie 2021

Evaluarea dosarelor

15 ianuarie 2021, ora 18.00

Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor

18 ianuarie 2021

în intervalul 08.00 – 16.00

Depunerea eventualelor contestații la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoşani

19 ianuarie 2021

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor după contestații

19ianuarie 2021, ora 16.00

Afișarea  rezultatelor  finale

 

Afișat astăzi, 18.12.2020, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoşani.

 

 

Anexa 1 la Anunțul de selecție

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

la procesul de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante

din echipa organizației beneficiare/partenere în proiect

-în afara organigramei organizației-

 conform anunțului de selecție nr. 10344/8.08.2018

pentru proiectul Șansa la educație, viitor asigurat (SEVA), cod SMIS 107590

beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Neamț

în cadrul (sub)activităților: ……………………………………………………………

postul vizat ………………………………………………………………………………

 

1.DATE PERSONALE

Nume

Prenume

Telefon

E-mail

2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA DEPLASĂRI ÎN ȚARĂ

 

Da

Nu

3. DISPONIBILITATE

 

Sunt  apt  și  disponibil  să  lucrez  ca  expert  în  perioadele  menționate  în  declarația  privind  disponibilitatea (conform contractului care va fi semnat de părți)

Da

Nu

 

Data completării

 

Semnătura

 

 

 

Fiecare  candidat  își  asumă  responsabilitatea  declarației  disponibilității  pentru  perioada de angajare prevăzută în anunțul de selecție.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: __________________                                                               Semnătura: _________________

Anexa 2 la Anunțul de selecție

 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

 

Subsemnatul/ subsemnata ________________________________________________________, cu domiciliul în __________________________________________________________________, legitimat cu CI/BI, seria : ___ , nr. :____________ , declar că, în cazul în care sunt selectat(ă) pentru postul de………………………………………………………………………………………………………………………………..…..,  sunt disponibil(ă) pentru a îndeplini în totalitate atribuțiile aferente postului în cadrul proiectului Șansa la educație, viitor asigurat (SEVA), ID 107590, desfășurat de Inspectoratul Școlar Județean Neamț în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Asociația Română de Literație Iași, în perioada:

 

De la

Până la

Semnarea contractului

Maxim 13 mai 2021

 

Menționez că în această perioadă nu am alte obligații de muncă ce pot să împiedice îndeplinirea în condiții optime a atribuțiilor aferente postului în cadrul proiectului sus-menționat.

Prezenta declarație de disponibilitate își menține valabilitatea în cazul prelungirii perioadei de execuție a proiectului.

 

 

 

 

Nume şi prenume
Semnătura
Data

 

Lăsați un comentariu

*